5 terms

gloser veke 4#2

STUDY
PLAY
quake
skjelv
ocean floor
havbotnen
wave
bølgje
tame
temme
detect
oppdage