Only $35.99/year

11: Cellen, cellens avgrensing og opptak av stoffer

Terms in this set (30)

Passiv transport krever ikke energi og følger konsentrasjonsgradienten (høy —> lav)

1) Diffusjon gjennom lipidlaget
- Upolare fettløselige stoffer kan løse seg i det dobbelte lipidlaget og kan da passere ved diffusjon. Dette er transport med stoffets konsentrasjonsgradient (fra høy til lav konsentrasjon)
- Det upolare/hydrofobe laget i cellemembranen gjør at upolare stoffer kan gå gjennom, f.eks. gasser som CO2, O2, NO.
- I tillegg til steroidhormoner og fettsyrer
- H2O er polart men litt av det kan gå gjennom. Store polare stoffer og ioner kan ikke gå gjennom.


2) Diffusjon gjennom vannfylte proteinkanaler
- Ionekanaler består av gjennomgående proteiner som danner vannfylte kanaler tvers gjennom membranen og virker som diffusjonsveier for hydrofile stoffer
- Den passive transporten av ioner gjennom ionekanalene styres både av konsentrasjonsforskjellen og elektrisk spenningsforskjell mellom innsiden og utsiden av cellen
- Den elektrokjemiske gradienten uttrykker i hvilken retning den passive transporten vil skje hvis ionene har mulighet for å trenge gjennom membranen

3) Binding til transport/bæreproteiner
- Flere hydrofile molekyler er for store til å passere gjennom ionekanaler og vil heller transporteres passivt gjennom membranen ved hjelp av transportproteiner.
- Når molekylet binder til et transportprotein vil den kunne gå gjennom membranen vha. Transportproteinets konformasjonsendring som frigjør molekylet på andre siden av membranen.
- F.eks. glukose transporteres vha bæreproteiner kalt glukosetransportører (GLUT)