NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Ki ő?
 2. vonalzó
 3. Hogy hívnak?
 4. tolltartó
 5. Jack vagyok.

5 True/False questions

 1. bookViszlát.

        

 2. Yes, here you are.tolltartó

        

 3. It's Polly.Jack vagyok.

        

 4. rubbervonalzó

        

 5. Goodbye.Viszlát.