NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Viszlát.
 2. kölcsönkérni
 3. Igen, tessék.
 4. vonalzó
 5. Kölcsönkérhetem a tolladat?

5 True/False questions

 1. It's Polly.Jack vagyok.

        

 2. penciltoll

        

 3. bookViszlát.

        

 4. Who's this?Ő Polly.

        

 5. Goodbye.Viszlát.