NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Viszlát.
 2. könyv
 3. Jack vagyok.
 4. Viszontlátásra.
 5. Ő Polly.

5 True/False questions

 1. Who's this?Ki ő?

        

 2. What's your name?Hogy hívnak?

        

 3. borrowkönyv

        

 4. pencilceruza

        

 5. Can I borrow your pen, please?Hogy hívnak?