NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Jack vagyok.
 2. ceruza
 3. toll
 4. Kölcsönkérhetem a tolladat?
 5. könyv

5 True/False questions

 1. pencil-caseceruza

        

 2. Goodbye.Viszontlátásra.

        

 3. rulervonalzó

        

 4. Hi.Szia.

        

 5. Yes, here you are.Igen, tessék.