25 terms

First time: 2B

STUDY
PLAY
luggage
bagage
rack
hylla
loudspeaker
högtalare
voice
röst
seat
plats
enter
stiga in
compartment
kupé
tense
spänd
however
emellertid
cheek
kind
relaxed
avspänd
neat
prydlig
fringe
lugg
slightly
en aning
remind
påminna
protect
skydda
travel
resa
finally
slutligen
by the way
förresten
unusual
ovanlig
I don't mind
det gör inget
embarrassed
generad
ashamed
skamsen
frightened
rädd
shy
blyg