celldelning faser

Normalfas - G0
Click the card to flip 👆
1 / 5
Terms in this set (5)
själva celldelningen:
- profas: k packas ihop (blir synliga) kärn membran löses upp, centriolerna till varsinn ände
- metafas: kärnspolarna k på en rät linje , två sammanbundna systerkormatider vända mot varsinn cellände,
- anafas: systerkromatiderna separeras, varsinn sida av cellen
- telofas: k blir mer löst organiserade, cellen snörs av och det bildas två dotterceller