Pedodonti

Term
1 / 25
Vad ingår i begreppet "evidensbaserad tandvård" och varför vill man använda sig utav det?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (25)
Populationsstrategi= fördelar hälsobudskap till alla stor potentiell hälsovinst. Nackdelar risk för överbehandling, kräver stor organisation kostnader. Högriskstrategi= fördelar når det med störst behov, resurserna utnyttjas effektivt, personalens kompetens utnyttjas. Nackdelar risk för underbehandling, riskbedömningen osäker, låg potentiell hälsovinst.
Första tecknen på karies behandlas helst icke-invasivt; hur?Fluor, vila och vatten! Tre enkla huvudbudskap, utveckla vad vi menar!Hur kan man förbereda ett förskolebarn på lokalanestesi?När en familj kommer till kliniken med sitt lilla barn som ramlat och slagit tänderna, hur går undersökningen till?Vad kan hända med de framtida permanenta tänderna när det skett ett trauma i primära bettet, och finns det annat som kan ge liknande defekter?Nämn tre hjälpmedel för att finna kariesskador, och berätta hur "laserfluorescens" kan komplettera dessa?Vad i tandutvecklingen är närstående när barnet är fem år, och vad ska vi då informera föräldrarna om?Skolbarnet genomgår stor utveckling i sin förmågan att tänka, resonera, och förstår bättre olika begrepp som tid, mängd, volym. Tandvårdssituationer borde gå bättre och bättre, men det kan komma bakslag; trotsperioder och totalvägran. Vad gör vi då, vad har vi för "verktyg"?Vad innebär fissurförsegling och fissurblockering? Skillnaden dem emellan?Vad har vi för hjälpmedel för att kunna genomföra omfattande behandlingar utan smärta och traumatiska upplevelser? Vissa barn kanske helt, eller delvis saknar samarbetsförmåga.Hur kan primära tänder som ser så små ut, bereda plats för permanenta tänder?Ange benämningarna, samt kännetecknen på de sagittala bettavvikelsernaBeskriv vad som är "vertikal" bettavvikelse, och "transversell" bettavvikelse?Vad menas med pseudofickor?Cirka vart tredje barn drabbas av trauma med tandskador. Vad händer vid totalluxation på primär tand, och på en permanent? Vad är det för prognos?