52 terms

8.2 Far East 3 pronunciation

Far East Everyday Chinese, Book 3, Chapter 8, Part 2, vocab and pronunciation
STUDY
PLAY
huan4qi3
喚起
yi4shi4
意識
jie4you2
藉由
fan3xing3
反省
xing2wei2
行為
jin4yi2bu4
進一步
zheng3jiu4
拯救
bu2gu4yi2qie4
不顧一切
yi2qie4
一切
lan4ken3
濫墾
kai1ken3
開墾
fa2
ren4yi4
任意
pai2fang4
排放
fei4shui3
廢水
yan3mai2
掩埋
ju4you3
具有
fang4she4xing4
放射性
he2zi3
核子
fei4liao4
廢料
qing1xin1
清新
qing1che4
清澈
fei4qi4wu4
廢棄物
dui1ji1 ru2 shan1
堆積如山
dui1ji1
堆積
wen1shi4 xiao4ying4
溫室效應
wen1shi4
溫室
xiao4ying4
效應
qi4hou4
氣候
ju4da4
巨大
bian4hua4
變化
chou4yang3ceng2
臭氧層
chou4
yang3qi4
氧氣
ceng2
po4dong4
破洞
dong4
ling4
wen2
zi3wai4xian4
紫外線
fang4she4xian4
放射線
dan1dan1
單單
jue2dui4
絕對
che4di3
徹底
jian3tao3
檢討
neng2fou3
能否
jie2yue1
節約
da1cheng2
搭乘
da4zhong4 yun4shu1 gong1ju4
大眾運輸工具
yun4shu1
運輸
qie4shi2
切實
sheng1cun2
生存