36 terms

Masterman First List, Third Declension Feminine Nouns

Latin vocab
STUDY
PLAY
auctōritās, -tātis
influence, power
cīvitās, -tātis, -um or -ium
community, state, city; citizenship
classis, -is, -ium
fleet
cohors, cohortis, -ium
cohort
condiciō, -ōnis
terms, condition(s)
cōnsuētūdō, -dinis
custom, habit
dēditiō, -ōnis
surrender
difficultās, -tātis
difficulty
facultās, tātis
opportunity
gēns, gentis, -ium
stock; family; tribe
hiemps, hiemis
winter
lēgiō, -ōnis
legion
lēx, lēgis
law
lūx, lūcis
light, daylight
māter, mātris
mother
mors, mortis, -ium
death
nātiō, -ōnis
race, tribe
nāvis, nāvis, -ium
ship
nox, noctis, -ium
night
nocte (also noctu)
at night
opīniō, -ōnis
expectation; belief; reputation
ōrātiō, -ōnis
speech
pars, partis, -ium
part, direction
pāx, pācis
peace
potestās, -tātis
power; permission
ratiō, -ōnis
reason; plan; account
regiō, -ōnis
district
salūs, -ūtis
safety; welfare
tempestās, -tātis
season, weather; storm
turris, -is, -ium (acc. -im, abl -ī)
tower
urbs, urbis, -ium
city
vīrēs, vīrium, vīribus
strength (NB: not plural of vīs)
virtūs, -tūtis
courage; merit
vīs, vim, no gen. or dat., vī
violence, force
voluntās, -tātis
wish, wishes
vōx, vōcis
voice, utterance