56 terms

Puzzle for form 10 unit 1

STUDY
PLAY
lie off the north-west coast
asetsevad looderannikust eemal
mainland
mandriosa
include
sisaldama
politically independent
poliitiliselt iseseisev
comprise
hõlmama
recognize
tunnistama
share
jagama
covering an area
kattes pindala
across
risti üle
subject to frequent changes
aldis sagedastele muutustele
flow
voolama
mountainous
mägine
peak
tipp
relatively densely populated
suhteliselt tihedasti asustatud
majority
enamik
Celtic origin
Keldi päritolu
ancient
iidne
parliamentary democracy
parlamentaarne demokraatia
vote
hääletama
hereditary monarch
pärandatav monarhia
impartial
erapooletu
running the country
juhib riiki
currency
valuuta
banknotes
paberraha
coins
mündid
supplies
varud
industrial Revolution
tööstusrevolutsioon
transform
ümber kujunema, muutuma
rapidly expanding
kiirelt laienev
flourish
õitsema
light industries
kergetööstus
raw material
tooraine
consumer boom
tarbimisbuum
service industry
teenindussfäär
retailing
jaekaubandus
information-processing
infotöötlus
gracious
armuline
noble
üllas
victorious
võidukas
glorious
kuulsusrikas
reign over us
valitsema meie üle
scatter
laiali pillutama
confound
segadusse ajama
temperate climate
parasvöötme kliima
conjure up
esile manama
shimmering loch
läiklev järv
associate with
seostama millegagi
pattern
muster
clan
klann
ban
keelustama
prohibit
keelama
forbidden
keelatud
joint sovereign
ühine valitseja
go out of existence
eksisteerimist lõpetama
cotton
puuvill
steel
teras