1 / 17

English Class A1+ Stopniowanie przymiotników

Get a hint
piękny
Click the card to flip