Substantiv och adjektiv

5.0 (1 review)
Vad är ett substantiv?
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
Skriv definitionen på adjektiv.Hur något/någon är eller ser ut.Vad heter de tre komparationsgraderna?Positiv, komparativ, superlativ.Hur komparerar du ordet glad?Glad, gladare, gladast.Hur komparerar du ordet lång?Lång, längre, längst.Hur komparerar du ordet intressant?Intressant, mer intressant, mesta intressant.Vilket ord är ett substantiv i meningen: "Bilen är grön."Bilen.Vilket ord är ett adjektiv i meningen "Bilen är grön."Grön