12 terms

nghề nghiệp

tu ngu ve nghe nghiep
STUDY
PLAY
Bác sĩ
Nhà báo
Học sinh
Sinh viên
Nông dân
Công nhân
Lái xe
Nấu ăn
Giáo viên
Kỹ sư
Nội trợ
Y tá

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.