25 terms

Levensbeschouwing begrippen ch

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Altaar
Centrale tafel in de kerk, wordt ook wel de offertafel genoemd
Ambo
Lezenaar
Antependium
Bekleding van het altaar
Christus
De titel van Jezus,afkomstig uit het Grieks. Betekent letterlijk 'de Gezalfde'
Discipelen / Apostelen
Volgelingen van Jezus van Nazareth
Dominee
Protestantse voorganger
Eucharistie
Heilig avondmaal
Evangeliën
De vier verhalen uit de bijbel die over het leven van Jezus gaan. Evangelie betekent letterlijk 'goede boodschap'
Evangelisten
De vier auteurs aan wie de evangeliën zijn toegeschreven: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes
Godslamp
Licht in de kerk dat dag en nacht de aanwezigheid van God symoliseert
Heilige drie-eenheid
God bestaat uit drie heilige personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Hostie
Gewijd brood
Ichtus
Griekse woord voor vis en is samengesteld uit de beginletters van vijf andere Griekse woorden: Iesous Christos Theou Uios Soter = Jezus Christus Gods Zoon Redder
Kansel
Preekstoel
Koor
De ruimte achter het centrale altaar
Kruiswegstaties
Afbeeldingen aan de zijkanten van de kerk die herinneren aan de plekken waar Jezus gestopt is, toen hij op weg naar Golgota zijn kruis droeg
Messias
De titel van Jezus, afkomstig uit het Hebreeuws. Betekent letterlijk 'de Gezalfde'
Nieuwe Testament
Het tweede deel van de bijbel, bestaande uit Evangeliën, Handelingen, Brieven en Openbaringen
Oude Testament
Het eerste deel van de bijbel (ongeveer gelijk aan de TeNaCh)
Parabels / Gelijkenissen
Een verhaalvorm waarin een situatie uit het dagelijks leven wordt gebruikt om een bepaald idee of inzicht te verhelderen
Priester
Katholieke voorganger
Secularisatiethese
De stelling dat naarmate de samenleving moderner wordt, de betekenis van religie afneemt.
Tabernakel
Kast met het gewijde brood
Toga
Kleding van de voorganger
Welvaartsevangelie
Als je goed genoeg gelooft wordt je vanzelf beloond met rijkdom en gezondheid