Järjestysluvut

ensimmäinen
Click the card to flip 👆
1 / 51
Terms in this set (51)
yhdestoista11.kahdestoista12.kolmastoista13.neljästoista14.viidestoista15.kuudestoista16.seitsemästoista17.kahdeksastoista18.yhdeksästoista19.kahdeskymmenes20.kahdeskymmenesensimmäinen21.kahdeskymmenestoinen22.kahdeskymmeneskolmas23.kahdeskymmenesneljäs24.kahdeskymmenesviides25.kahdeskymmeneskuudes26.kahdeskymmenesseitsemäs27.kahdeskymmeneskahdeksas28.kahdeskymmenesyhdeksäs29.kolmaskymmenes30.kolmaskymmenesensimmäinen31.neljäskymmenes40.viideskymmenes50.kuudeskymmenes60.seitsemäskymmenes70.kahdeksaskymmenes80.yhdeksäskymmenes90.sadas100.sadasensimmäinen101.sadasyhdestoista111.sadaskahdeskymmenes120.sadaskahdeskymmenesensimmäinen121.kahdessadas200.kolmassadas300.neljässadas400.viidessadas500.kuudessadas600.seitsemässadas700.kahdeksassadas800.yhdeksässadas900.tuhannes1000.