nepravidelná slovesa s Finch.cz (oba tvary)

bought, bought
Click the card to flip 👆
1 / 51
Terms in this set (51)
drank, drunkdrink (pít)drove, drivendrive (řídit auto)ate, eateneat (jíst)felt, feltfeel (cítit, mít pocit)found, foundfind (najít)forgot, forgottenforget (zapomenout, nepamatovat si)got, gotget (dostat)gave, givengive (dát, podat)went, gonego (jít, jezdit)had, hadhave (mít)knew, knownknow (vědět, znát)left, leftleave (odejít, opustit)lent, lentlend (půjčit, poskytnout)lay, lainlie (ležet)lied, liedlie (lhát)lost, lostlose (ztratit)made, mademake (udělat, vyrobit)met, metmeet (potkat, seznámit se)paid, paidpay (platit)put, putput (dát, položit)read, readread (číst)ran, runrun (běžet)said, saidsay (říci něco)saw, seensee (vidět)sold, soldsell (prodat)sent, sentsend (poslat)sang, sungsing (zpívat)sat, satsit (sedět)slept, sleptsleep (spát)spoke, spokenspeak (mluvit)spent, spentspend (strávit, utrácet)stood, stoodstand (stát na nohou)took, takentake (vzít, brát)taught, taughtteach (naučit někoho)told, toldtell (říci někomu)thought, thoughtthink (myslet si, přemýšlet)understood, understoodunderstand (rozumět, pochopit)woke up, woken upwake up (vzbudit se)wouldwill (MODÁLNÍ SLOVESO)wore, wornwear (nosit oblečení)wrote, writtenwrite (psát)