NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. handsome
 2. about 160 centimeters tall
 3. scar
 4. middle-aged
 5. tall
 1. a medelålders
 2. b stilig
 3. c lång (om personer och byggnader)
 4. d ärr
 5. e omkring 160 cm lång

5 Multiple choice questions

 1. lockigt
 2. stort, voluminöst
 3. rött
 4. smal
 5. långt (om hår tex)

5 True/False questions

 1. frecklesfräknar

        

 2. oldgammal

        

 3. shortärr

        

 4. darkljust

        

 5. pony tailhästsvans