114 terms

Eumenides III (lines 418-)

STUDY
PLAY
κληδων, ονος
omen in word, invocation; name
τρεω
flee, run away; fear
ἥμισυς, εια, υ
half
πενομαι
work, toil; be poor
παλαμναῖος, α, ον
one guilty of violence, murderer (παλαμη, palm of hand; cunning)
σφαγή
slaughter; the throat
κελαινός, η, ον
black, dark
ερδω, ερξς, ερξα
do
καταρτυω
prepare, train, equip
ευπεμπελος
placable, or easily sent away (hapax)
σκηπτω
prop, support; hurl
ετήτυμος
true, genuine (poetic for έτυμος)
διαιρεω
divide; determine
ευχερής
indifferent to evil, unsqueamish
*τλαω, τλησομαι, ετλην, τετλαμεν
undergo, suffer
θροεω
cry aloud
στεῖνος, τό
strait, pressure
κράτος, τό
strength; (κρατός=gen of κράς, poetic for κάρα, head)
οπαζω
make follow; grant
εφορευω
=εφοραω
λαῖφος, εος τό
piece of cloth, sail (poetic)
αυχεω, imp. ηυχουν, aor. ηυχησα
boast, plume oneself, declare
αλαπαζω
empty, drain, exhaust
ἕρμα, τό
prop, support, reef
κυροω
confirm, ratify
σύντομος, ον
cut short, abridged
μαρπτω
take hold of, seize
προσβολη
application, touch; attack
φώς, φωτός ὀ
man (poetic)
πιφαυσκω
make manifest, declare
θοῦρος/θούριος, ον
(with i, poetic) rushing, impetuous (θρωσκω, leap, spring, rush)
εμπολαω
get by barter
δροίτη
bath
δακνω, δηξομαι, εδακον, α.π. εδηχθην
bite, sting
δεω
bind, fetter
κνώδαλον
dangerous creature (only here in trag, usually satyr)
ασθμαινω
breathe hard, pant, make an effort
κῦμα, ατος, τό
wave, billow; foetus (κυω, conceive)
ερνος, τό
shoot, sprout, offspring
ἅλις
in abundance, enough
βόρβορος ὁ
mire, filth (only here in trag.)
σέβας, τό
reverential awe; holiness (only nom and acc)
ἔρυμα, τό
fence, guard
ὁμιλία
intercourse, company
ιός
poison; arrow; ίον, το; violet
θυμοω
make angry, provoke; θυμουμαι, be wroth
λοίσθιος, α, ον
last
ὡς τάχιστα
as swiftly as possible
τεῦχος, εος, τό
weapon, implement; vessel
αγχόνη
strangling, hanging (αγχω, squeeze, strangle)
μὸρος, ὁ
destiny; doom, death
καινυμαι
surpass, excel
κηλῖς, ιδος η
stain, defilement
φύλλοv, το
leaf
επισευω
drive; set in motion against; hurry, agitate
λειχήν, ηνος, ὁ
lichen; blight
στεναζω
sigh deeply
ῥεζω
do, perform (common in epic and tragedy, not in attic Prose)
δυσοιστος, ον
(οισω) hard to bear
ἄχνη
a/t that comes off surface; froth, chaff
βροτηρ, ηρος ο
eating
σταλαγμος
dropping, dripping
δυσκηλος
past remedy (κηλεω, charm, bewitch)
κλεις, κλειδος, η
bar, bolt, key
σφραγιζω
close with a seal; authenticate, confirm (σφραγίς, ιδος, η· gem, ring, seal)
κοιμαω
lull, put to sleep, calm
ακροθίνιον
first-fruits
γαμηλιος, ον
of wedding, nuptial
δηναιός
long-lived (δήν, for a long time)
επιρρεω
flow upon; keep on floating
θηγάνη
whetstone
εμμανης
frantic, raving
καμνω, καμουμαι, εκαμον
work, toil
γημορος, ὁ
landowner
οιζυ(ρ)ός
wretched, woeful
ανωγα
perf (pres) order, bid (mostly epic)
δρόσος ἡ
dew
αημα, τὸ
blast, wind
επιστειχω
approach (στειχω, come, go, march)
επίσκοπος, ον
hitting the mark, successful
επίρρυτος
running, overflowing; abundant
ευθηνεω
thrive, flourish
φιτυποιμην, ενος, ο
gardener (φιτυμα, το· shoot, scion, son)
φαιδρός, α, ον
bright, beaming (φαω,
θεσπιζω
prophesy, foretell
ονήσιμος
profitable, favorable (ονινημι, ονησω, ωνησα, profit, help, delight)
βρυω
be full to bursting, swell, teem with
ναιω
settle, cause to settle
λαγχανω
obtain by lot
αμπλακημα
error, offense (αμπλακειν, miss, fall short of, sin)
αμαθυνω
utterly destroy, pulverize (αμαθος/αμμος, ἡ, sand)
φλογμος
flame, blaze
φυτόν, τό
plant; creature
γόνος
child; produce; begetting
ἕρμαιον, τό
gift of hermes; windfall; good luck
αμβλωπος
dim, dark
αοιδή, ἡ
song (ῳδη, attic contraction)
ανδροκμης, ητος
man-wearying, man-slaying
επιβριθω
fall heavy upon
επηρατος
lovely, delightsome (mostly homeric) (εραω)
γανυμαι
be glad about (c. dat, gen. in Aesch)
αναινομαι
reject, renounce, refuse
βρεμω
roar; crash
αισιμία
due apportionment
ἴκταρ
closely together, hard by (adv)
close to, + gen
κερδαλεος, α, ον
crafty, cunning (of Archilochus' fox)
κατευγματα, τα
vows, curses
προσπολος
attendant, minister προσπολεω, be such a servant (πολεω, go over, range over; plow)
φεγγος, εος, τό
light, splendor, lustre
ωγύγιος
of Ogygia (legendary king of attica); primeval
κεῦθος, εος τό
depth, inner chamber (κεῦθμων, lair, hiding place) (κευθω, cover, conceal)
ἵλαος
propitious, gentle, kindly
δαπτω, δαψω, εδαψα
devour
μολπή
song, dance (μελπω, celebrate with song/dance)