Unit 6: Words

resource
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
unexpectedoväntadrurallantligurbanstorstadsmässigstartlinghäpnadsväckandeastonishingförvånande, häpnadsväckandeessentialviktig, nödvändigto suggestantyda, föreslåto accuseanklagato emphasisebetonato persuadeövertala