Biologi Genetik Svenska

Cytoplasman
Click the card to flip 👆
1 / 61
Terms in this set (61)
Bakterierencelliga organismer utan cellkĂ€rna som kan ge sjukdomar men vissa kan ocksĂ„ vara bra för oss.cancerEn sjukdom. Det orsakas av att generna i arvsmassan förĂ€ndrats och inte fungerar som de ska i den cell dĂ€r cancern uppstĂ„rCellerDe minsta biologiska enheterna som bygger upp allt liv pĂ„ jorden.CellkĂ€rnaDen del i cellen dĂ€r det finns DNA (arvsmassa).Cellmembranskyddar cellens inre. HĂ„ller ihop allting. SlĂ€pper igenom Ă€mnen in och utCellvĂ€ggÄr uppbyggt av cellulosa hos vĂ€xtcellenDeoxiribosDet Ă€r ett pentossocker som Ă€r viktigt vid bildandet av DNA. Det Ă€r en viktig byggsten i DNA. Dess kemiska struktur möjliggör replikering av celler i DNA:s dubbla helixkonfiguration.DNA-polymerasEnzym som bygger upp DNA genom att lĂ€gga till nukleotiderDubbelspiralEtt sĂ€tt att beskriva formen hos DNA-molekylen. DNA: ans grundstruktur.embryodet Ă€r de första anlagen till en vĂ€xt eller ett djur. Under tidig utveckling frĂ„n befruktad Ă€ggcell.EncelligOrganism som bestĂ„r av endast en cell.Endoplasmatiskt nĂ€tverkProducerar lipider, sköter avgiftning och transporterar proteiner och andra Ă€mnen som cellen utsöndrar.EnzymerProteiner som fungerar som en katalysatorer i kemiska reaktioner. En katalysator Ă€r ett Ă€mne som skyndar pĂ„ en kemisk reaktion utan att sjĂ€lv förbrukasEukaryoterOrganism med en eller flera komplexa cellerFlagellerfĂ„taliga lĂ„nga utskott pĂ„ celler som möjliggör rörlighet.Flercellig organismen organism som bestĂ„r av flera olika specialiserade cellergendet Ă€r det som överför en Ă€rftlig egenskap frĂ„n förĂ€ldrar till avkommor.Genetiska kodenHur kvĂ€vebaserna C, G, U (T), A i en serie om tre, som ett "ord", kodar för en bestĂ€md aminosyra.Golgiapparatenlagrar, sorterar och transporterar Ă€mnen ut och in i cellenHelikasEnzym som öppnar DNA-spiralen under replikationen.HistonerdetĂ€r en grupp proteiner som DNA-molekyler hos eukaryoter viras upp kring.HormonerEtt slags protein. Transporterar bland annat meddelanden i kroppen.KlorofyllGrönt fĂ€rgĂ€mne i vĂ€xterna som fĂ„ngar in solenergi och gör fotosyntes möjligt.KloroplastOrganell dĂ€r fotosyntesen sker, innehĂ„ller klorofyll.KodonTriplett av nukleotider i DNA som kodar för en viss aminosyraKromosomerBestĂ„r av DNA och bĂ€r pĂ„ genetisk information.KvĂ€vebasI DNA finns fyra olika: A (adenin), C (cytosin), G (guanin) och T (tymin), som kan liknas vid bokstĂ€ver som bildar det genetiska alfabetet.MitokondrieHĂ€r sker cellandningen. Fungerar som cellens kraftverkmRNAdet Ă€r en sorts RNA. det Ă€r ett viktigt steg i cellens tillverkning av alla dess olika proteiner.Mutationerdet Ă€r en förĂ€ndring av arvsanlagen, alltsĂ„ generna.NukleotiderBestĂ„r av en fosfatgrupp, en sockermolekyl och en kvĂ€vebasOrganellCellens organPiliHĂ„rliknande strukturer pĂ„ cellytan av prokaryota celler. De kan ha en roll i rörelse, men Ă€r oftare involverade i vidhĂ€ftning till ytor.PlasmiderRingformade DNA-molekylerProkaryoterencelliga organismer utan kĂ€rnmembran som till exempel bakterier och arkĂ©er.Proteinsyntesden process i cellen som tillverkar proteiner.replikationVarje gĂ„ng en cell delar sig kopieras allt DNA i cellen. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt har alla celler, inklusive de könsceller som ger upphov till en ny individ, samma information.RibosomCellens proteinfabrik. Det Ă€r en partikel i cellernas cytoplasma dĂ€r proteiner bildas.RNA-polymerasenzymen som Ă€r ansvarigt för att en mRNA kopia bildas med DNA som mall.sexuelldet Ă€r en livscykel som karakteriseras av vĂ€xling mellan celler med enkel (haploid) och dubbel (diploid)) kromosomuppsĂ€ttning.spermieDen manliga könscellen.StartsekvensKodon som startar proteinsyntesen. Den DNA-sekvens som ligger framför den del av genen som Ă€r en mall för hur ett protein ska konstrueras. NĂ€r olika typer av proteiner binder till promotorn regleras genuttrycket.Stoppsekvenskodon som stoppar proteinsyntesen. I slutet skall det finnas en stoppsekvens som talar om att Ă€r proteinet fĂ€rdigt och att ribosomen ska lĂ€mna mallen.transkriptionFör att producera nödvĂ€ndiga proteiner mĂ„ste celler avlĂ€sa den genetiska information som finns lagrad i cellens genetiska material (DNA) i cell-kĂ€rnan. Detta sker i en process och resulterar i en kopia av genen som kallas mRNA.Translation (proteinsyntes)ÖversĂ€ttning av mRNA till protein. Den process dĂ€r en kopia av en gen, ett mRNA, anvĂ€nds som mall för att tillverka ett protein. Under denna process sĂ€tter sig ribosomer "runt" ett mRNA och lĂ€ser av informationen.triplettdet Ă€r tre genetiska bokstĂ€ver i följd i en genkopia. Varje ... kodar för en bestĂ€md aminosyra.tRNADet Ă€r en RNA-molekyl som transporterar aminosyror till ett vĂ€xande protein som hĂ„ller pĂ„ att bildas.tumören cellklump som Ă€r resultatet av celler som delar sig okontrolleraturacilEn organisk kvĂ€vebas med beteckningen U. Den ingĂ„r bl.a. i uridin och i uracilnukleotider och Ă€r en av byggstenarna i RNA.VakuolDet Ă€r en bubbla som innehĂ„ller vĂ€tska. Den finns i celler som har cellkĂ€rna.Ă€ggcellkönscell hos honor

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.