War on Ukraine

launch
Click the card to flip 👆
1 / 35
Terms in this set (35)
iverksette
ødelegge
drive
masseutvandring
flyktning
Invandere
slippe løs
anklage
knuse
sette på spill
threattrusselheadquarterhovedkontorannexinnlemmeallyalliertseizeerobrejustificationrettferdiggjørelseirrationalirrasjonellgenocidefolkemorddemilitarizationdemilitariseringDe-Nazificationav-nazifiseringvibrantlevendeonslaughtvoldsomt angrepslurnedsettende bemerkningoustfordriveretaliateta igjentriggerutløserebellionopprørdeployutplassereresistmotsette segdefensiveforsvars-allianceallianseoverthrowstyrtebolsterstøtterevealavslørecovetbegjære