Religionsprov 1

Abrahamitiska religionerna
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
PanteismDet gudomliga finns i allt. Gud och vÀrlden Àr ett.Pluralistiskt samhÀlleMÄngkulturellt samhÀlle.PolyteismTron pÄ flera gudar.ProfanMotsatsen till helig. Ickereligiös, vÀrldslig.ReligiösNÄgon som Àr engagerad i en religion som ofta innefattar ritualer, en etisk kod och en vÀrldsbild mm.SekulÀrtReligion Àr bortkopplat frÄn stat/politik och skola, och landet har religionsfrihet.TeismTron pÄ gud/gudar.TeodicéproblemetProblemet kring det ondas existens i en vÀrld skapad av Gud som Àr god, allvetande och allsmÀktig.TeokratiGudsvÀlde - Gud har den högsta makten och dess stÀllföretrÀdare (gudomen) styr. Diktatur.TreenighetenFadern, sonen och den heliga anden.Heliga andenDel av treenigheten. Det som förenar alla kristna. Tro och vÀrderingar.HinduismEn monoteistisk, polyteistisk och panteistisk religion. Gudarna Àr del av och avspeglingar av den större enheten Brahman.GenesisSkapelseberÀttelsen.Antropomorf gudsbildGud har en mÀnniskolik skepnad.OförenlighetsteorinReligion och vetenskap kan inte samverka eftersom de inte har samma mÄl eller metoder.SeparationsteorinReligion och vetenskap kan samverka eftersom de svarar pÄ olika frÄgor. Vetenskap - Hur? Religion - Varför?KongruensteorinReligion och vetenskap samverkar, men man skapar sin egen sanning för att göra vetenskapen kompatibel med religionen. PseudovetenskapKreationismTron pÄ att skapelsen Àr en styrd process.EtnocentrismDen egna etniska gruppen Àr i centrum och anvÀnds som mÄttstock i jÀmförelse med annat.