35 terms

SIG Ch. 18: Verbs, past tense

STUDY
PLAY
be
bad
bli
ble
dra
dro (drog)
drikke
drakk
drive
drev
falle
falt
forstå
forsto (forstod)
fikk
gi
ga (gav)
gjøre
gjorde
gikk
komme
kom
møtes
møttes
se
si
sa
skrive
skrev
slå
slo
sove
sov
stå
sto (stod)
synes
syntes
synge
sang
ta
tok
treffe
traff
vite
visste
være
var
gifte seg
giftet seg
kysse
kysset
sjekke
sjekket
invitere
inviterte
spise
spiste
klemme
klemte
prøve
prøvde
pleie
pleide
bety
betydde
ha
hadde