26 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aantrekkelijk
​​​​leuk om te zien
zich van het leven beroven
​​zelfmoord plegen
de combinatie​​​
twee of meer losse dingen die samen iets nieuws vormen
de depressie​​​​
de sombere stemming die lang duurt
het effect
​​​​het gevolg van iets, de invloed
de impact
​​​​de invloed, het grote gevolg
manipuleren​​​​
iemand stiekem proberen te veranderen of te beïnvloeden
meedragen
​​​​verdriet of zorgen met je meenemen
normaal gesproken
​​​gewoonlijk, over het algemeen
de overlast​​​​
de last of hinder die je anderen geeft
je plaats weten
​​​weten wat je plek in een groep is
sociaal
​​​​met veel gevoel voor andere mensen
subtiel
​​​​​alleen te merken als je nauwkeurig kijkt of luistert
uitverkoren
​​​​gekozen om iets bijzonders te doen
het venijn
​​​​de valsheid in iemands woorden
verstrekkend
​​​​met grote en langdurige gevolgen
uitsluiten
​​​​zeggen dat iemand niet mee mag doen
activeren
​​​​actief maken, stimuleren
het brein
de hersenen
kennelijk ​​​​zoals duidelijk wordt, blijkbaar
...
de partner​​​​
de man of vrouw met wie je samenleeft
de sensatie
​​​​1 iets wat je hoort, voelt, ziet, ruikt of proeft; ​​​​​2 de grote opwinding
selecteren​​​​
uitkiezen uit veel mogelijkheden
steevast
​​​​altijd, volgens een vaste gewoonte
de verhouding
​​​de manier waarop mensen met elkaar omgaan; de relatie
verwerken​​​​
over iets naars nadenken en het leren accepteren