Коллоквиум 8 сурак

Жалпы мағынасы физика
Click the card to flip 👆
1 / 9
Terms in this set (9)
Жалпы мағынасы физика
табиғаттың негізгі қарым қатынастарын, заңдылықтарын зерттейді.
Физика эксперимент
Қалам мен шаш үйкеліс кезінде электрленеді (қарама-қарсы белгілердің зарядтарын алады).
Физика технология дамуы
19-20ғғ радио, телефон пайда болуы.
Физика техника дамуы
100 жыл ішінде адам электр қуатын игерді. Біз ауаны, суды және қазір су астындағы кеңістікті игердік. Физиканың арқасында интернет біздің өмірімізге кірді.
Физика ғылым байланыс
химия, биология, астрономия тығыз байланысты, нәтижесінде физхимия, биофизика, астрофизика және т. б. пайда болды.
Механикалық қозғалыс
дене орнының уақыт аралығында бір-біріне қатысты өзгерісі.
Кеңістік
тыс жерде өмір сүретін көптеген денелердің өзара орналасу реті
Уақыт
денелердің бір-бірін алмастыратын құбылыстарының реті.
Санақ жұйесі
денелер қозғалысын зерттеуге бірнеше денелерге орналасқан координаттар жүйесі мен сағаттар жиынтығы.