Sveriges politiska system

Vem bestämmer i ett demokratiskt land?
Click the card to flip 👆
1 / 35
Terms in this set (35)
Vad har kungen för uppgift?Kungen är en symbol som representerar landet Sverige. Han bestämmer ingenting.Vad är *grundlagar*?Lagar som är viktigare än de andra lagarna och bestämmer hur den politiska makten ska utövas. Om grundlagar ska ändras måste riksdagen besluta om det vid två olika tillfällen, med val mellan.Sveriges fyra *grundlagar*Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.Vilka får rösta i svenska val?Svenska medborgare som har fyllt 18 årVad betyder att det svenska valet är *proportionellt*?Politikerna får lika stor del av platserna i den folkvalda församlingen som andelen röster de fick i valet.Hur kan vi personrösta i Sverige?Om väljare kryssar för någon av *kandidaterna* på valsedeln har den personen större chans att få en av platserna.Hur många platser finns i riksdagen?349Vad händer direkt efter valet?Riksdagen väljer *Talman* och *Statsminister*. Statsministern utser ministrar till sin *regering*.Vad är *parlamentarism*?Majoriteten bestämmer. Regeringen måste ha stöd av majoriteten av riksdagsledamöterna.Vad är *minoritetsregering*?Ett eller flera partier utan majoritet i riksdagen bildar regering.Vad händer om regeringens förslag inte får stöd från fler än hälften av dem som röstar i riksdagen?Ett förslag från något annat parti i riksdagen kan vinna istället. Om inget förslag vinner fattas inget beslut.Vad kallas ett förslag från regeringen?PropositionVad kallas ett förslag från ett parti, en grupp riksdagsledamöter eller en enskild riksdagsledamot?MotionVad gör regeringens 11 *departement*?De utreder önskemål och lämnar förslag som en *proposition* till riksdagen.Vad gör riksdagens 15 *utskott*?De förbereder förslagen innan de lämnas vidare till riksdagen. Deras svar kallas *betänkanden*.Vad händer när riksdagen har fattat ett beslut?Riksdagen skickar ett *uppdrag* till regeringen som *verkställer* beslutet med hjälp av *regeringskansliet* samt *myndigheter* och *bolag*.Vilka är *Förvaltningen*?Alla *anställda* i kommuner, landsting och stat som genomför de politiska besluten i Sverige. De måste göra vad politikerna bestämmer, men får själv bestämma om exakt hur det görs.Hur kontrolleras makten i Sverige?Riksdagen eller *Konstitutionsutskottet* KU frågar ut regeringens ministrar om hur besluten är utförda. *Riksrevisionen* kontrollerar att regeringen, riksdagen och kungen använder sina pengar som det var tänkt. Privatpersoner kan anmäla till *Justitieombudsmannen* JO om en myndighet eller kommun inte följer lagen. *Förvaltningsdomstolarna* utreder när privatpersoner klagar på myndigheters beslut.Kommuners och landstings motsvarighet till riksdagenFullmäktigeKommuners och landstings motsvarighet till regeringenStyrelsenVad är och gör kommunens *nämnder*?Grupper av politiker som hjälper kommunstyrelsen med förslag och beslut för speciella områden, t.ex. skolan.Vilka finns i EUs *Ministerråd*?Ministrar från de olika medlemsländernaVem är med i *EU-kommissionen* och vad gör de?En person (kommissionär) från varje medlemsland. De lägger förslag till ministerrådet och genomför deras beslut.Vilka är med i *EU-parlamentet*?751 politiker som väljs av folket i medlemsländerna. Sverige har 20 av platserna.Hur har EU *demokratiskt underskott*?Bara EU-parlamentet är demokratiskt valt och få röstar. EU-kommissionen och ministerrådet har mest makt, men väljs inte av folket. Många intressegrupper och företag försöker påverka EU-besluten och det är svårt att få insyn i hur besluten fattas.