Ellära och magnetism - Lilla gruppen VT22

Symbol lampa
Click the card to flip 👆
1 / 30
Terms in this set (30)
BlixtElektrisk urladdning från molnLedareEtt ämne som leder ström.Exempel på ledarekoppar, silverIsolatorÄmne som inte leder ström, motsatsen till en ledareExempel på isolatorergummi, plast och porslinElektrisk strömElektroner i rörelseEnheten för strömAmpere (A)SpänningSkillnad i laddning. Det som driver strömmen framåt.Enheten för spänningVolt (V)ElektromagnetEn magnet som skapas av elektrisk ström.GeneratorVad kallas den uppfinning som "gör" ström med hjälp av ett batteri?MagnetVad ser vi på bilden?MagnetfältEtt kraftfält som utgår från en magnets nordpol över till magnetens sydpolNordpolVad kallas den röda sidan på en magnet?SydpolVad kallas den vita sidan på en magnet?AttraherarOlika laddningar eller poler dras till varandra med ett annat ord?RepellerarLika laddningar eller poler stöter bort varandra med ett annat ord?230 VoltSpänningen i ett eluttag är...12 VoltSpänningen i ett bilbatteri är...1,5 VoltSpänningen i ett AAA-batteri är...