FCE Trainer TEST 4

survey
Click the card to flip 👆
1 / 27
Terms in this set (27)
průzkum, anketa
Image: survey
provádět, vést
Image: conduct
průvodčí, dirigent/ka
Image: conductor
naznačovat
Image: indicate
znamení, náznak
ukazatel, blinkr
Image: indicator
vypořádat se s
Image: cope with
mít prospěch
těžit / mít prospěch z čeho
Image: to benefit from sth
jinými slovy, jinak řečeno
close relationshipblízký vztahtrue friendpravý přítelevidencedůkazfind no evidencenenajít žádné důkazyget overdostat se z, překonattake overpřevzít, ovládnoutpull overzastavit u krajnice; zastavit někohogo overprojít, projít si, zopakovat sigovernvládnout, říditGovernor Generalgenerální guvernértake turnsstřídat seaccuse sbd of sthobvinit někoho z něčehoin spite ofnavzdory, i přesto, žedespitepřes, navzdory (předložka)in spite of unpromising beginningsi přes nepříliš slibné začátkydespite the rainnavzdory deštisteepstrmý, příkrý

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.