Rivstart A1+A2 Kapitel 5 s. 46-48

4.6 (8 reviews)
Vill du se
Click the card to flip 👆
1 / 31
Terms in this set (31)
toppensuper, greatVill du följa med?Do you want to come?Det låter kul.That sounds fun!vad är det för pjäswhat play is that?Jag vet inteI don't knowmåndag (-en, -ar, -arna)Mondaytisdag (-en, -ar, -arna)Tuesdayonsdag (-en, -ar, -arna)Wednesdaytorsdag (-en, -ar- arna)Thursdayfredag (-en, -ar, -arna)Fridaylördag (-en, -ar, -arna)Saturdaysöndag (-en, -ar, -arna)Sundaymeninga sentenceljudsoundbokstav (-en, bokstäver, bokstäverna)letterikvälltonight, this eveningimorgontomorrowimorgon kvälltomorrow eveningimorgon bittitomorrow morning (early)nattnightnästa veckanext week