Rivstart A1+ A2 kapitel 5 s. 49-51

4.8 (5 reviews)
Term
1 / 28
brukar
Click the card to flip 👆
Terms in this set (28)
laga matto cook foodträdgårdyard/gardensällanrarely, seldompå landetcountrysidejagato huntfiskato fish, to go fishingaldrigneveralltidalways, all the timevad har du för intressen?What are your interests?vanligordinary, commonIntresseninterestsLyssna igenlisten againberättato tellVad gillar du?What do you like?Vad gillar du att göra?What do you like to do?berätta för migtell meberätta för varandratell eachotherstryka underto underline