Franska l'avenir 2

nature
Click the card to flip 👆
1 / 41
Terms in this set (41)
il se présenterade/ erbjuder sig, kommer, dyker uppdes choses plus importantesviktigare sakerj'aimerais biendet skulle jag gärna viljace n'est pas l'argent qui fait le bonheurung. pengar är inte alltle plus vite possibleså fort som möjligttashop, massagossebarn, ungepour avoir un tas de gossesför att få en massa ungarelle resterahon ska stannail y auradet kommer att finnasboulotjobb, arbetetranquillelugnon est plus tranquilleung. man är mer lugn, bekymmerslösje voudraisjag skulle viljaferme/lant/gårdcomme capå så sättje pourraijag kommer att kunnacultiverodlalégumesgrönsakeréleverföda uppchevalhästchevauxhästarelle vientdet kommerje veux prendre la vie comme elle vientjag vill ta livet som det kommermachinemaskinquand mêmei alla fall, ändåon n'est pas des machines quand mêmevi är väl ändå inte några maskinereh bienung. tjaplanteväxttout ce quiallt det somtout ce qui vitallt det som lever