Nutida krig och konflikter E-ord

Kontinuitet och förändring
Click the card to flip 👆
1 / 37
Terms in this set (37)
Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 79,5 miljoner år 2019 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 6,6 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav cirka 118 400 är asylsökande i Sverige medan knappt 6,2 miljoner är på flykt inom Syrien. Efter tre veckors krig har över 2 miljoner flytt från kriget i Ukraina.
MänniskovärdeEn människas individuella värde av att bara finnas, MR (de mänskliga rättigheterna) beskriver vad vi anser ingå.KrigsförbrytelserNär en stat eller grupp bryter mot krigets lagar.CivilaIcke stridandeTerrorismVåld mot civila i ett politiskt syfte.VåldtäktEtt återkommande brott i krig, ibland som en medveten krigsstrategi.EtnicitetFolkgruppNationalismHävdar den "egna" gruppens intressen framför andras, omfattar vissa -utesluter andra.Nationella minoriteter i SverigeSamer, romer, sverigefinnar, judar och tornedalingar.Etnisk rensningFördrivning av en folkgrupp eller folkmord.FolkmordDödar människor enbart för att de tillhör en viss grupp.Röda korsetEn neutral internationell humanitär organisation för att skydda mänskligt liv och hälsa.MassmediaTv, radio, tidningar, IT -olika sätt att nå ut till många människor samtidigt.PropagandaPolitisk reklam, massiva påverkansförsök.DesinformationAvsiktligt falsk eller vilseledande information som sprids på ett planerat sätt i syfte att nå en viss målgrupp.HistoriebrukHistorieanvändning, hur historia används i politiska syften.KällkritikÄkthet, muntlig-kvarleva, närhet i tid, beroende-oberoende, vinklad/partisk/tendensiös.FN, förenta nationernaBildas 1945 efter 2:a VK. Mål: Fred mellan länder, sprida MR och minska fattigdomen i världenFN:s deklaration om de Mänskliga RättigheternaAlla människors lika värde samt allas männiksors fri- och rättigheter (ekonomiska, politiska, sociala och juridiska).1:a världskriget1914-182:a världskriget1939-45Kalla kriget1945-1989/1991 (Terrorbalans mellan USA och Sovjet. "Järnridån" mellan öst och väst.KärnvapenAtombomber, har bara använts av USA mot Japan i slutet av 2:a VK i Hiroshima och Nagasaki.Koloniernas frigörelseKolonierna i Asien och Afrika blir självständiga under Kalla kriget.Berlinmurens fall 1989Tyskland återförenas, muren runt Västberlin rivsSovjetunionens upplösning 1991Sovjet delas upp i 15 länder, i huvudsak på fredlig väg.Rysslands krig mot Ukraina2014 annekterar Ryssland Krimhalvön och stöder separatisterna i östra Ukraina. 22/2 2022 anfaller Ryssland Ukraina.SanktionerNär man begränsar ett lands möjligheter, t.ex. mot Rysslands ekonomi, idrott och kultur.