angol rendhagyó igék

bite bit bitten
Click the card to flip 👆
1 / 150
Terms in this set (150)
kerül valamibe
Image: cost cost cost
do did donecsinál valamitdraw drew drawnrajzoldrink drank drunkiszikdrive drove drivenvezeteat ate eatenennifall fell fallenesikfeed fed fedetetni állatotfeel felt feltéreznifind found foundtalálniget got gotkapnigive gave givenadnigo went gonemennigrow grew grownnőnihave had hadbirtokolhear heard heardhallanisting stung stungmegcsípswing swung swunghintáznistick stuck stuckragadstrike struck struckLecsaptell told toldmondsell sold soldeladget got gotkapbuy bought boughtveszfight fought foughtharcolthink thought thoughtgondolseek sought soughtKerescatch caught caughtelkapteach taught taughttanítbend bent benthajliksend sent sentelküldfeel felt feltérezkeep kept kepttartsweep swept sweptsöpörleave left leftelhagydeal dealt dealtFoglalkozik valamivelbreak broke brokentörwake woke wokenébredfreeze froze frozenfagyspeak spoke spokenbeszélsteal stole stolenloprise rose risenemelkedik, nőride rode riddenlovagolgo went govemegyfeed fed fedetetlie lay lainfekszikmake made madekészíteat ate eateneszikmeet met mettalálkoziksay said saidmondwake up woke up waken upfelébredniget up got up got upfelkelfly flew flownrepülsee saw seenláttake took takenkészítfind found foundtalálpoint pointedmutatspent spent spentköltenithrow threw throwndobknock knockedkopoghear heard heardhallanicarry carriedviszfill filledtölttaught taught taughttanítpass passedátmegycough coughedköhögtouch touchedérintlock lockedbezárruin ruinedtönkreteszkill killedmegölbang bangeddörömbölcount countedszámolclimb climbedmászniturn turnedfordulnifollow followedkövetpush pushedtolarise arose arisenkeletkezik, származikawake awoke awokenfelébredbear bore borneelviselbet bet betfogadásbid bid bidajánlatbind bound boundkötbleed bled bledvérzikbreed bred bredszaporodikbuild build buildépítburn burnt burntégetcreep crept creptmászik, kúszikgrind ground grounddarálhang hung hungfelakaszthide hid hiddenelrejt, elbújikhit hit hitüthave had hadbirtokolhold held heldtarthurt hurt hurtmegsértkneel knelt kneltletérdellay laid laidlefektetlead led ledvezetlean leant leanttámaszkodik valaminekleap leapt leaptszökken, ugriklend lent lentkölcsönadlet let lethagy, engedlight lit litmeggyújtlose lost lostelveszítmiss missedhiányolpay paid paidfizetput put puttesz,rakquit quit quitotthagy, elmegyrun ran runfutset set setbeállít, helyezsew sewed sewnvarrshake shook shakenrázshed shed shedelhullatshine shone shonesüt, ragyogshoot shot shotshow showed shownmutatshut shut shutbezársit sat satülsleep slept sleptalszikslide slid slidcsúsziksmell smelt smeltszagolspell spelt speltbetűzspill spilt spiltkiöntspit spat spatköpsplit split splitfelosztspread spread spreadterjesztspoil spoilt spoiltelrontstand stood stoodállstrive strove strivenigyekszikswear swore swornesküszikswell swelled swollenmegdagadtear tore tornelszakíttread trod trodtaposunderstand understood understoodmegértundertake undertook undertakenvállalwear wore wornviselweep wept weptsírwet wet wetbenedvesítwin won wongyőz, nyerwind wound woundcsavar, felhúzwring wrung wrungkicsavarwrite wrote writtenír

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.