Nutida krig & konflikter C/A-ord

Folkrätten
Click the card to flip 👆
1 / 36
Terms in this set (36)
InternflyktingarI slutet av juni 2021 befann sig 84 miljoner människor på flykt i världen, av dem är: 50,9 miljoner på flykt i sitt eget land - internflyktingar (48 miljoner 2020). 26,6 miljoner har flytt till ett annat land - flyktingar (26,4 miljoner 2020).NGONon-governmental organisation, d.v.s. ej statligt styrda t.ex. Röda korset, Läkare utan gränser...UNHCRFN:s flyktingkommissariat/FN:s flyktingorgan (United Nations High Commissioner for Refugees). De har av FN fått uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över enligt Flyktingkonventionen och att finna lösningar på flyktingproblem.FN:s säkerhetsrådFN:s högsta beslutande organ. 5 permanenta medlemmar med vetorätt =segrarna i 2:a VK. FN kan inte besluta om militära insatser eller ekonomiska sanktioner utan beslut i säkerhetsrådet.Fredsbevarande insatserTrupper som utför fredsbevarande operationer på uppdrag av FN.Öst- och Västtyskland, Öst- och Västberlin1949-1989 (Berlinmuren 1961-1989)Nato (1949-) mot Warszawapakten (1955-91)Nato är en försvarsallians, fler medlemmar idag än då, Warszawapakten upphörde då Kalla kriget slutade.Kol- och Stålunionen bildas 1952 och blir så småningom EUBildas av Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg och utvecklas till dagens 27 EU-länder. Ekonomiskt samarbete för fred.Koreakriget1950-53 Sovjet, USA och Kina inblandade på olika sidor. Rädsla för ett 3:e världskrig. Korea är fortfarande delat.Vietnamkriget1955-75 (USA tar över Frankrikes kolonialkrig. Vill inte att Vietnam blir kommunistiskt. 5 miljoner döda vietnameser. 58 000 amerikanska soldater. Stora protester i USA och Europa mot kriget. USA tvingas ge upp.Israel-Palestina konflikten1948-? (Israel bildas 1948 efter ett FN beslut. Palestinier och judar ska dela på landet. Stor judisk invandring. Krig mellan Israel och grannländerna. Israel vinner. Många palestinier blir flyktingar i grannländer.Dag HammarskjöldFN:s generalsekreterare 1953-1961, svensk. Dör när hans plan skjuts ner i under Kongokrisen.Cubakrisen1962 (Kommunistiska Cuba bojkottas av USA. Sovjet och Cuba inleder ett samarbete. Sovjet vill ha kärnvapenmissiler på Cuba. Ett av tillfällena då det anses varit nära ett 3:e världskrig.MaoKinas kommunistledare 1949-76. Kommunisterna tar makten i Kina 1949 efter inbördeskrig. Motståndarna, nationalisterna, flyr till Taiwan som idag är ett eget demokratiskt land. Dock inte erkänt av Kina eller FN.GandhiIcke våld och pacifism. Kämpade för ett enat och självständigt Indien. Indien blev självständigt 1947. Gandhi mördas 1948 av en hindunationalist som tyckte att han gjorde för stora eftergifter till de indiska muslimerna.PacifismIcke våld, viktigt både för Gandhi och Martin Luther King.Martin Luther KingKämpade för de svartas rättigheter i USA, mördad 1968. Rasdiskriminering förbjöds.Afghanistan40 år med krig har gjort landet till ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. 1979-89 krigade Sovjet i Afghanistan för att stödja den kommunistiska regeringen. USA stödde de som var emot. När Sovjet drog sig ur tog talibanerna över, en extrem islamistisk grupp. Efter terrorattacken mot World Trade Center den 11/9 2001 attackerade USA och allierade Afghanistan eftersom terrorgruppen Al Qaida fanns där och hade stöd av talibanerna. Talibanerna drevs från Kabul (huvudstaden). 2021 drog sig USA ur. Talibanerna har åter tagit makten i Afghanistan. Könsdiskriminering. Kvinnor utestängs från utbildning och stora delar av arbetslivet.Massakern på Himmelska Fridens torgKina, Beijing/Peking 1989. Demokratiprotester slås ner, flera hundra döda. Det är samma år som "Berlinmurens fall" och året då många kommunistdiktaturer i Östeuropa blir demokratier.Inbördeskrigen i Jugoslavien1991-1999 Landet splittras, etnisk rensning. Folkmord i Srebrenica på över 8 300 pojkar och män, de flesta genom skott i ryggen eller i huvudet. Många flyktingar. Flera personer dömda i ICC.Folkmordet i Rwanda1994 Folkmord. På 3 månader mördades 800 000 tutsier av hutunationalister.ApartheidRasdiskriminering, rasism, i Sydafrika 1949-1994.Nelson MandelaKämpade mot apartheid, 27 år i fängelse, Sydafrikas förste svarte president.Kriget mot terrorismen11 september 2001. 3000 personer dödas i en självmordsattack med kapade flygplan mot World trade center i New York. Detta leder till ett krig mot talibanerna och Al Qaida i Afghanistan med USA i spetsen. Kriget var sanktionerat av FN.Arabiska våren 2011Protester mot diktatorer i Nordafrika och Mellanöstern. Startar i Tunisien. Det ledde till att diktatorer avsattes men också flera krig varav flera pågår t.ex. kriget i Syrien, Jemen och Libyen. I Tunisien infördes demokrati. I Syrien sitter diktatorn Assad kvar efter stöd från Iran och Ryssland, dock kontrollerar kurderna stora delar av landet. IS (islamiska staten) har drivits bort och dödstalen sjunkit. 2011-2021 dödades 350 000 i Syrien.Myanmar 2021Militärkupp, protester och fängslande av den demokratiskt valde Aung San Suu Kyi.