Teenagers and Sleep

scientist
Click the card to flip 👆
1 / 27
Terms in this set (27)
freedomfrihetonce we reachnär vi väl nårallowtillåtaresearcherforskarediscoverupptäckapubertypubertetstudyundersökningaveragegenomsnittligeactuallyi själva verketraiseväckerzombiezombiampå förmiddagensignteckenincludeinkluderarpoorbristandebe irritablevara irriteradbe in a bad moodvara på dåligt humör