Budget
Click the card to flip 👆
1 / 36
Terms in this set (36)
Vad är ränta?Priset man får betala för att låna pengar.Vad känns okej att låna till?Hus, utbildning (och bil i vissa fall).Öppet köpDu får lämna tillbaka en vara om den är oanvänd och få pengarna tillbaka. Lapparna måste vara kvar och du måste ha kvitto. Detta är det frivilligt för butiken att ha.BytesrättDu får lämna tillbaka en vara om den är oanvänd men du får endast byta mot en annan av samma pris eller få till tillgodokvitto. Lapparna måste vara kvar och du måste ha kvitto. Detta är frivilligt för butiken att ha.Du har rätt till detta om du handlar på distans (exempelvis internet, telefonförsäljare). Lapparna måste finnas kvar för att man ska få returnera produkten. Detta är en rättighet som måste finnas.ÅngerrättDu kan ha rätt till detta om du handlar i fysiska butiker (Det är upp till butiken att välja det). Lapparna måste finnas kvar för att man ska få returnera produkten.Öppet köp och bytesrättReklamationsrättI 3 år har du rätt till detta om produkten går sönder genom normal användning.ReklameraDet innebär att du meddelar säljaren att varan var trasig när du fick den eller att den gick sönder genom normal användning (under en viss tidsperiod).KonsumentköplagenDenna lag gäller vid köp av lösa varor. Exempelvis: Kläder, möbler och bilar.Rättigheten man får enligt konsumentköplagenReklamation.KonsumenttjänstlagenDenna lag gäller när ett företag utför arbete åt konsumenter, till exempel reparerar, förvarar eller renoverar något.Hur många procent får man höja med enligt konsumenttjänstlagen?15Lagen Om Distansavtal och avtal utanför Affärslokal (LODA)Denna lag gäller vid köp på distans.Rättigheten man får enligt LODAÅngerrättVad står ARN för?Allmänna reklamationsnämndenVad gör ARN?De hjälper företag och konsumenter om de inte är överens. De är opartiska och står endast på lagens sida.Exempel på när konsumenttjänstlagen inte gällerHos veterinär och frisör.Exempel på när LODA inte gällerVid köp av evenemangsbiljetter, såsom fotbollsmatch och konsert. Gäller inte heller vid köp av mat!Exempel på när konsumentköplagen inte gällerVid köp av fast egendom, såsom hus.Vad betyder kredit?Det är en form av lån. Att få eller att bli beviljad detta innebär att man får tillgång till en summa pengar under en specifik tidsperiod. Tack vara att man har fått detta kan man köpa en vara fast att man inte har råd. Varan får man sedan betala i framtiden då man återigen har pengar.Vad är reklam?Det är allt som ett företag gör för att få dig att köpa saker.Vad är konsumentinformation?Exempel på detta kan vara näringsinnehåll, mått, funktion eller öppettider. ***** ska vara objektiv, alltså opartisk och korrekt. Dessa krav finns inte på reklam.Vad är en konsument?Vi som handlar är de och det innebär att man är en förbrukare av varor och tjänster.Vad innebär nettoinkomst?Det är inkomsten man har kvar efter att skatt och andra avgifter är dragna.Vad innebär bruttoinkomst?Det är inkomsten men har innan skatt och andra avgifter är dragna.Gäller konsumentlagstiftningen när köp sker mellan privatpersoner?Nej den gäller inte!