Visual arts and street art

fine art
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
výtvarné umění
skica, náčrtek, načrtnout
Image: sketch
portrét
Image: portrait
zátiší
Image: still life
krajina, krajinomalba
Image: landscape
sochař
Image: sculptor
socha, plastika
Image: sculpture
vystavit, exponát
Image: exhibit
keramická hlína, plastelína
Image: modelling clay
mramor
tagpodpis/ značka (graffiti)anti-establishmentprotivládníguerillapartyzánguerilla gardeningnelegální zakládání záhonůyarn bombingnelegální zdobení veřejného prostoru pletenímpavement/ sidewalk artmalování na chodníkspray cansprejgraffiti artistumělec, který vytváří graffitibuskerpouliční hudebníkfine art

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.