Ekologi

Ekologi
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
FörbrÀnningNedbrytningen av sockermolekyler (och andra Àmnen) som innebÀr att den kemiska energin frigörs.NedbrytareBakterier, svampar, insekter, maskar och andra smÄdjur som bryter ned döda vÀxter och djur samt spillning sÄ att de enkla nÀringsÀmnena frigörs igen.KretsloppNÀringens flöde mellan producenter, konsumenter och nedbrytare.ProducenterGröna vÀxter och blÄgröna bakterier som tillverkar energirik nÀring med hjÀlp av solenergi i fotosyntesenKonsumentDe som förbrukar det som tillverkats, exempelvis de betande djuren och rovdjuren.NÀringskedjaNÀringens vÀg frÄn vÀxt till vÀxtÀtare till rovdjur och sÄ vidare.Biologisk mÄngfaldDen totala variationen av livsformer: variation inom arter (dvs pÄ genetisk nivÄ), mellan arter, mellan naturtyper och mellan ekosystem.EkosystemtjÀnstFunktioner skapade av naturen som vi mÀnniskor kan dra nytta av. NÄgra exempel Àr bin som pollinerar och gör att det blir frukt eller vÄtmarker som renar vatten.Ekologiskt fotavtryckEtt mÄtt pÄ hur mycket mÀnniskor pÄverkar miljön genom sitt sÀtt att leva.VÀxtsamhÀlleAlla vÀxtarter som finns i ett visst ekosystemDjursamhÀlleAlla djurarter som finns i ett visst ekosystemOpportunisterArter som Àr anpassade för att nÄ stÀllen dÀr konkurrensen Àr liten. De arter som koloniserar snabbast efter t ex skogsbrandSpecialisterMotsatsen till opportunister, svÄrt att anpassa sig till nya miljöer utan krÀver sin speciella levnadsmiljö.PionjÀren art som Àr först pÄ plats att börja vÀxa efter t ex en skogsbrand.ToppkonsumentDen organism som Àr högst upp i en nÀringskedja.NedbrytareBakterier, svampar, insekter, maskar och andra smÄdjur som bryter ned döda vÀxter och djur samt spillning sÄ att de enkla nÀringsÀmnena frigörs igen.NÀringsvÀvFlera sammankopplade nÀringskedjor som visar djur som Àter olika saker.BÀrförmÄgadet maximala antal individer av en viss art som varaktigt kan livnÀra sig av resurserna inom ett ekosystemAnrikningHalten av skadliga Àmnen i vÀvnaderna blir högre ju högre upp i nÀringskedjan man kommer

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.