40 terms

Problèmes sociaux

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

la protection de l'environnement
környezetvédelem
la cause
ügy / ok
humanitaire
humanitárius
lutter pour / contre
küzdeni
la chasse
vadászat
la fourrure
bunda
une organisation
szervezet
une association
szervezet, egyesület
adhérer à
csatlakozik (egy párthoz, szervezethez)
trier
szelektál, szétválogat
les déchets (m)
hulladék
économiser l'énergie
energiatakarékosan él
le recyclage
újrahasznosítás
le papier recyclé
újrapapír
éteindre
lekapcsol
le chômage
munkanélküliség
une personne dévaforisée
hátrányos helyzetű
une personne atteinte de
vmiben (által) érintett
nourrir sa famille
eltartja a családját (eteti)
en marge de (la société)
a (társadalom) peremén
commettre
elkövet
le crime
bűntény
la délinquance
bűnözés
un sans abri, un SDF (sans domicile fixe)
hajléktalan
le SIDA
AIDS
une ONG - organisation non gouvernementale
civil szervezet
enfance maltraitée (f)
gyermekbántalmazás
le désarmement
leszerelés
l'insertion des personnes en difficulté
nehéz helyzetben élők integrálása (visszavezetése a társadalomba)
la drogue
drog
un handicapé
sérült
l'égalité (f)
egyenlőség
la prévention
megelőzés
le sens des responsabilités
felelősségérzet
le soutien
támogatás
une maladie génétique
genetikai betegség
le cancer
rák
une enquête
felmérés
un bénévole
önkéntes
s'engager dans une cause
elkötelezi magát egy ügy mellett