Flodkulturer och antiken

Arkeologi
Click the card to flip 👆
1 / 36
Terms in this set (36)
FaraoTiteln på en egyptisk "gudakung".MumifieringEn behandling av en död kropp för att den ska bevaras.HieroglyferSkriftspråket i det gamla Egypten bestod av bilder och symboler.TuthankamonEn Farao vars oplundrade grav hittades 1922.StadsstatEtt land som består av en stad och området närmast runt staden t.ex. Aten eller Sparta.DemokratiEtt grekiskt ord som betyder folkstyre. Begreppet började användas i Aten för 2500 år sedan. Då hade bara fria män rösträtt -inte kvinnor, slavar eller invandrare.TeaterTragedi, komedi och satir. I Grekland spelade manliga skådespelare med masker alla rollerna. Pjäserna kunde vara politiskt laddade.Olympiska spelenDe största idrottstävlingarna under antiken, de hölls vart fjärde år i staden Olympia. Romarna tog över grekernas tradition men slutade när de gick över till kristendomen. Spelen hade alldeles för mycket med de gamla gudarna att göra. De återuppstod i Aten 1896 Antalet deltagare var då 250 personer vilket gjorde det till det största idrottsevenemanget sedan antiken!FilosoferPersoner som genom sitt eget förnuft undersökte saker för att förstå hur världen är uppbyggd. Kända från det antika Aten är t.ex. Sokrates, Aristoteles och Platon.HerodotosEn grek känd som "Historiens fader". Han skrev om Perserkrigen och grannländernas samhällen (Mesopotamien och Egypten). Hans arbete är fortfarande en värdefull informationskälla från den perioden.RepublikTiden före Kejsartiden i romarriket. De rika familjerna styrde tillsammans i senaten. Det var alltså ingen diktator eller enväldig kung. Det avskaffades av Julius Caesar och hans styvson kejsar Augustus.DiktaturEnvälde. Vanligt i antiken t.ex. under Kejsartiden i Rom. Motsatsen till demokrati.Julius Ceasar100-44 f.Kr, var en romersk politiker och befälhavare som blivit känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar. Han gjorde sig till diktator i Rom och blev mördad p.g.a. det. Efter honom inleddes kejsartiden i Rom, ordet "kejsare" kommer av "Caesar".ColosseumEn av de häftigaste sevärdheterna i Rom är den romerska amfiteatern som byggdes redan år 70 e.kr. Arenan är gigantisk. Under de 500 år som platsen användes kunde upp till 50 000 åskådare få plats på läktarna.AkveduktVattenledande bro. Dessa byggdes för att förse städerna med dricksvatten.Latinska alfabetetRomarnas skriftspråk. Det alfabet vi använder än idag. Romarna utvecklade det från grekernas alfabet som tagit idéen från fenicierna... Ett smart alfabet som kan användas till många olika språk. Romarnas siffror använder vi dock bara till "kunganamn" (I, II, III, IV...), de arabiska siffrorna var mycket smartare (1,2,3,4...)!Mittens rike=Kina! De kallade sig själva för det. Det verkar inte vara så ovanligt att människor och länder sätter sig själva i centrum.SidenvägenEtt nätverk av handelsvägar mellan Europa och Kina genom centralasien. Användes redan under antiken. Romare köpte siden från Kina!Qin246 f.Kr. kröntes han till kung av Qin och 221 f.Kr. hade han erövrat alla de konkurrerande rikena och utropade sig som kejsar Qin Shi Huangdi. Han regerade fram till sin död 210 f.Kr. Han har gett namn till landet Kina ("Qina"!)AkropolisKlippan i Aten med Parthenontemplet och tidigare även den 11 m höga Atenastatyn.TerrakottaarménEtt arkeologiskt fynd av cirka 8 000 fullskaliga lersoldater och hästar som vaktade kejsar Qins grav. Upptäcktes 1974.Kinesiska murenEn serie militära försvarsmurar i norra Kina. De byggdes i omgångar under flera olika dynastier från 300-talet f.Kr och framåt. De idag existerande delarna av muren har en total längd på ungefär 6 000 km.SarkofagEn kista av sten.RosettastenenPå den fanns tre liknande texter på tre olika forntida språk inristade, varav det ena var hieroglyfer. Det ledde till att en fransman lyckades lösa hieroglyfernas gåta 1822.PapyrusEgypternas papper, gjort av vass.Alexander den storeGrekisk imperiebyggare fram till sin död 336 fvt. Han erövrade bland annat Persien och Egypten .

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.