29 terms

Lithuanian words: Adverbial time

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

vakar
yesterday
užvakar
the day before yesterday
praėjusią
last week
aną svaitę
the week before
praėjuį sekmadienį
last Sunday
aną sekmadienį
the Sunday before
praėjusį mėnesį
last month
aną mėnesį
the month before
prieš męnesię
a month back
praėjusiais metais
last year
pernai
last year
prieš metus
a year ago
šianden
today
šią savaitę
this week
šį sekmadienį
this Sunday
šį mėnesį
this month
šiais metais
this year
rytoj
tomorrow
poryt
the day after tomorrow
atęinančią savaitę
the coming week
kitą savaitę
next week
po savaitės
the following week
ateinantį sekmadienį
this coming Sunday
atėinantį mėnesį
in the coming month
kitą mėnesį
next month
po mėnesio
the following month
ateinančiais metais
this coming year
kitais metais
next year
po metų
the year after