Massmedia och sociala medier

5.0 (1 review)
Myndigheten för press, radio och tv
Click the card to flip 👆
1 / 26
Terms in this set (26)
kriminaljournalistikmassmediernas bevakning av kriminaliteten i ett samhälle, från brottsnotiser till samhällskritiska reportagereklaminformation som är till för att locka människor att köpa en viss produkt eller tjänst.mediabilderbilder/uppfattningar vi har om platser eller människor som vi fått från mediamorgontidningtidning som trycks på natten och delas ut på morgonen till sina prenumeranterkvällstidningtrycks på dagen och säljs på eftermiddagen till lösnummers-köpare, sensationella rubrikercensurnär myndigheter (de som bestämmer) kollar och ändrar i böcker, filmer, radio/TV-program mm innan de kommer ut.journalisten journalistutbildad person som granskar och tar fram informationkällmaterialen person, bok eller webbplats som ger informationmassmedias uppgiftgranska makthavare, underhålla och informera medborgare och ge utrymme för debattoffentlighetsprincipenkommuner och myndigheter måste dela med sig av information som de harfilterbubbladet uppstår när internetanvändare isoleras från information som går emot en åsikt eller övertygelseekokammareförhållanden på internet som gör att bara en typ av åsikter kommer framalgoritmerInstruktioner som löser ett särskilt problem eller en uppgiftdesinformationfelaktig information som sprids medvetettrollfabriken organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda eller vilseledande påståenden på Internetlobbyisterprofessionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.