Czech Verbs

Term
1 / 181
bát se
Click the card to flip 👆
Terms in this set (181)
brát
být
číst
dostat
hrát
hřmít
chtít
jetto go by carjístto eatjítto go on footklouzatto slipkrástto steallhátto lielítto pourmítto havemoctcanmýtto washnajítto findobléctto dresspéctto bakepítto drinkplakatto cryplavatto swimpomoctto helppolsatto sendpřátto wishpsátto writerozvéstto divorcerozejít seto break up withsmát seto laughříctto saysnístto eatspátto sleepstátto standukázatto happenukrástto stealumřitto dievědětto knowvéstto leadvéztto carry by drivingvzítto takezačítto startzvátto invitezabitto killzapomenoutto forgetzoutto take off shoescestovatto traveldívat se na televizito watch TVlyžovatto skinakupovatto go shoppingodpočívatto have a restpracovatto workmalovatto paintmluvitto speaksportovatto play sportstancovatto dancetelefonovatto telephoneuklízetto cleanvařitto cookvstávatto get upmít dobrou náladuto be in a good moodmít dovolenouto have a vacationmít krásný životto have a beautiful lifemít nápadto have an ideamít návštěvuto have guestsmít penížeto have moneymít schůzkuto have an appointmentmít smůluto have bad luckmít strachto be frightenedmít štěstíto have good luckmít volnoto have free timemít zlostto be angrymít žízeňto be thirstyčekat nato wait forkupovatto buymilovatto lovenenávidětto hatenesnášetto hatepotřebovatto needpoužívatto useprodávatto sellřídit autoto drive a carvidětto seepůjítwill go on footpojetwill go by vehiclepoletětwill go by planebruslitto ice skatecvičitto do gymnasticschytatto go fishingjezdit na koleto go bikingjezdit na jachtěto go yachtingjezdit na lodito go boatingjezdit na kolečkových bruslíchto go roller skatingchodit na výletyto go hikinglézt na skáluto go rock climbingkoupat seto batheluštit křížovkuto do a crosswordopalovatto sunbatheposilovatto strengthenraftovatto raftpotápět seto diveprohlížet si památkyto go sightseeingsbírat známkyto collect stampsskládat skládačkuto do a puzzlebolí měit hurts mebaví měit entertains metěší měit pleases mezajímá měit interests mebalitto rollrezervovatto bookžádatto apply for st.dusitto stewgrilovatto grillobalovatto wrapmíchatto mixmixovatto mix with a mixerpřidávatto addsmažitto frysypatto pouržehlitto ironztrácetto losevolatto callučit seto learnpřipravovatto prepareluxovatto vacuumdostávatto receiveslyšetto hear aboutmít sento have a dreamsnítto dreamhádat seto arguebrát sito marry men and womenbýt v důchoduto be retiredkončitto finish schoolmaturovatto take exammít svatbuto have a weddingNastupovat!All aboard!odejítto leavepromovatto graduaterodit seto be bornstěhovat seto movevdávat seto marry menzakládatto seedženit seto marry womenpršetto rainsněžitto snowmrznoutto freezefoukatto blowblýskat seto lightninggratulovatto congratulatepomáhatto helpposílatto sendpůjčovat sito borrowpůjčovatto lendraditto adviseomlouvat seto apologizevracetto returnvysvětlovatto explainvyřizovatto pass a messagezvonitto ringnechávatto leave a messagepřepojovatto transferchutnatto be tastylíbit seto appeal to the sensesseznamovat seto meetchodit seto datebýt nevěrnýto be unfaithfulbýt těhotnáto be pregnantbýt vdaná zato be married to a manbýt zamilovaný doto be in love withbýt zasnoubený sto be engagedbýt ženatý sto be married to a womančekat dítěto be expecting a babymilovat se sto make love toplatit alimentyto pay alimonysetkávat seto meetzamilovávat seto fall in love withzasnubovat seto get engagedměl bysyou should

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.