Try the fastest way to create flashcards

Akademiske ord, substantiv 101-125

Get a hint
en forventning
Click the card to flip 👆
1 / 25
1 / 25
Terms in this set (25)
en forventning
en forklaring
en oppmerksomhet
et utsagn
en reaksjon
et inntrykk
et kjønn
et argument
en fase
en omgivelse