K2 - L3d - Kausal- und Temporalsätze - Ausdrücke PL-DE

chcieć odpocząć/wypocząć
Click the card to flip 👆
1 / 50
Terms in this set (50)
robić zakupyEinkäufe machennie móc trenowaćnicht trainieren dürfenzostać w łóżkuim Bett bleibenbyć zdrowymgesund bleibenbyć bezrobotnymarbeitslos seinbyć spóźnionymverspätet seinprzygotować się do testusich auf den Test vorbereitenpoznaćkennen lerenpośpieszyć sięsich beeilenprzyjść na lekcjęzum Unterricht kommenwygrać w lottoim Lotto gewinnenkupić sobiesich (D) kaufenbyć zakochanymverliebt seinpić herbatę ziołowąKräutertee trinkennie móc brać narkotykówkeine Drogen nehmen dürfenmieć możliwośćdie Möglichkeit habennie dostać urlopukeinen Urlaub bekommenobudzić sięaufwachen, ist aufgewachtrobić imprezęeine Party macheniść do pubuin den Pub gehenpobierać się, poślubićheiratenodwiedzaćbesuchenwziąć ze sobą czekoladęeine Schokolade mitbringenzawierać przyjaźnieFreundschaften schließenrobić przechadzkę po mieścieeinen Stadtbummel machencieszyć sięsich freuenzaczynać weekenddas Wochenende beginnenmieć wolny weekendein freies Wochenende habendzwonić doanrufenbyć w mieściein der Stadt seinchcieć się zrelaksowaćrelaxen wollenbyć nad morzem Bałtyckiman der Ostsee seinbyć złysauer seinpłakaćweinen, hat geweintszukać nowej pracyneue Arbeit suchenczuć się dobrzesich wohl fühlenmusieć zdać maturęAbitur bestehen müssenstudiować na uniwersyteciean der Uni studiereniść/chodzić na siłownięins Fitnessstudio geheniść na treningzum Training gehen

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.