40 terms

Basic Japanese Nouns II

STUDY
PLAY
sensei
teacher
gakusei
student
daigakusei
university student
koomuin
civil servant
gishi
engineer
kaishain
company employee
bengoshi
lawyer
hisho
secretary
kaikeishi
accountant
isha
doctor
joshu
assistant
Nihon
Japan
Kanada
Canada
Amerika
America
Chuugoku
China
Doitsu
Germany
Furansu
France
Supein
Spain
Kankoku
Korea
watashi
I
watashi-tachi
we
anata
you
kare
he
kanojo
she
byooin
hospital
kyooshitsu
classroom
gakkoo
school
honya
bookstore
ginkoo
bank
toshokan
library
jimusho
office
kyookai
church
daigaku
university
eki
station
hito
person
shigoto
job
eiga
movie
kuni
country
rekishi
history
chikatetsu
subway