Så styrs Sverige

Val
Click the card to flip 👆
1 / 27
Terms in this set (27)
departementÄr specialiserade på olika områden. Leds av en minister. Deras främsta uppgift är att verkställa (genomföra) beslut som tagits i riksdagen. T.ex utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och jordbruksdepartementetstatliga myndigheterDe genomför de beslut som riksdagen och regeringen har tagitkommunfullmäktigeSå heter kommunens "parlament"KommunstyrelseStyr kommunens verksamhet. Fungerar ungefär som kommunens regering.riksdagenVår högsta beslutande församling, utser vilka som får bilda regeringparlamentarismatt folkets vilja representeras av ledamöter som vi valt till vårt parlament (riksdagen)koalitionFlera partier bildar regering tillsammansmotionEtt förslag från en riksdagsledamot (även förslag i kommunen)propositionEtt förslag från regeringenUtskottI riksdagen finns 15 sådana med representanter från varje parti i riksdagen. Exempel på utskott är utbildnings- och trafikutskottet. När regeringen lämnar ett förslag till riksdagen (=proposition) ges det först till ett av utskotten. De förbereder och presenterar förslaget innan riksdagen röstar om det.betänkandeVad kallas ett förslag när utskottet skickar tillbaka det till kammaren igen?Valkretsdelar upp Sverige i 29 delar som har ett antal platser till riksdagenGrundlagarSveriges 4 viktigaste lagarRegeringsformenDenna lag beskriver hur Sverige ska styras. I den står bland annat att all offentlig makt utgår från folket, att vi har allmän och lika rösträtt samt att alla människor är lika inför lagen. Det står också hur samarbetet mellan statsminister, regering och riksdag ska gå till.SuccessionsordningenI denna lag står det vem som ska bli rikets statschef när den nuvarande dör. När vår kung dör kommer kronprinsessan Victoria bli vår drottning. År 1978 bestämdes det att även kvinnor kunde ärva tronen.YttrandefrihetsgrundlagenGrundlag som ger oss rätten att säga vad vi vill.TryckfrihetsförordningenEnligt denna lag får alla människor i Sverige skriva och trycka vilka åsikter de vill i tidningar, broschyrer och böcker (denna lag gäller alltså tryckta källor). Man får inte kränka någon i dessa.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.