Basiska ämnen

STUDY
PLAY
Natriumhydroxid NaOH (Kaustiksoda)
Används som rengögringsmedel, propplösare. Används vid tillverkning av bl.a salta pinnar, papper och tvål. Det starkast basiska ämnet.
Kaliumhydroxid KOH
Starkt basiskt. Används vid tillverkning av såpa.
Ammoniak NH3
Används som kylmedel och vid tillverkning av gödsel. Färglös gas med stickande lukt. Dåligt att andas in.
Kalciumhydroxid CaOH2
Kallas vardagligt släckt kalk. Används för att höja pH-värdet i naturen. Det bubblar kalkvatten.
Natriumkarbonat Na2CO3
Kallas Soda (målarsoda, kristallsoda, hushållssoda). Används som rengöringsmedel och vid framställning av glas. Mineralvatten innehåller mycket soda. Ingår även i snus.