Tentamen REA3012

Term
1 / 8
Hvilke oksidasjonsmiddel må være kjent for del 1?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (8)
Hvilke oksidasjonsmiddel må være kjent for del 1?
Hvilket prøvemiddel reagerer også med ikke-vannløselige aldehyder?
Reagerer trertiære alkoholer med kromsyrereagens?
Soter mettede eller umettede forbindelser ved forbrenning?
Hva bruser når syre tilsettes?
Hva gir lukt når av eddik når saltsyre tilsettes?
Hva gir lukt av ammoniakk når natronlut (NaOH) tilsettes?