Lucemburkové - letopočty

1310
Click the card to flip 👆
1 / 11
Terms in this set (11)
1310
Jan Lucemburský králem
1325
zlaté florény
1344
vznik pražského arcibiskupství
1346
Karel IV. králem
1348
založení Nového Města a Karlovy univerzity
1355
Karel IV. římským císařem
1356
Zlatá bula Karla IV.
1357
začátek stavby Karlova mostu
1378
Václav IV. králem
1393
umučení sv. Jana Nepomuckého
1409Dekret kutnohorský