Rivstart A1+A2 kapitel 5 s. 52-55

4.8 (8 reviews)
en bioannons
Click the card to flip 👆
1 / 33
Terms in this set (33)
att sägato say, to tellovanförabove, overnågrasomesjälvyourselffavoritfilmfavorite movienyckelordkey wordsatt prata med varandrato talk to each otherroligfunnysorgligsadsvårdifficultspännandeexcitingatt fikato have coffee/take a breakmåstemust, to have toälskarloveatt ringato call (on the phone)att beställato orderframförin front ofatt somnato fall asleepatt sovato sleepfeberfeveratt måto feel (of health)tråkigboringen ändelseending